ورزش
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 

   جنگ هسته ای زیر تور والیبال!
جنگ هسته ای زیر تور والیبال!

به گزارش نیویورک تایمز و به گفته کارشناسان در اوج تنش میان کره شمالی و آمریکا، زمانی که به نظر میرسید که جنگ هسته ای آغاز خواهد شد، در سایت های هسته ای کره شمالی همزمان در سه محل مشغول بازی والیبال بودند!

    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست