جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 

آیا انتفاضه دیگری در راه است؟
رژه بازگشت آغاز شده است!

غزه با یک میلیون وهشتصد هزار نفراز ساکناتش به بزرگترین زندان جهان ویک هولیکاست قرن بیست ویکمی تبدیل شده، که مردمانش از یکسو درمحاصره ارتش اسراییل و دیوارها وحصارها وحملات منظم ونامنظم ارتشی تادندان مسلح است واز سوی دیگر با کنترل حماس براین منطقه، ووابستگیهای این گروه به رژیمهای مرتجع منطقه ،هرگونه آزادی بیان واندیشه وقلم واحزاب وتشکلها وزنان با سرکوب گروههای شبه نظامی اسلامی روبروشده است

علی دماوندی


x

شیرزن نقاش علی منجزی ساکن سوئد تقدیم به شیرزنان کوبانی

    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست