زنان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 

همبستگی با پینار سِلِک فعال حقوق زنان و
سردبیر مجله‌ی تئوریک فمینیستی «آمارگی»

با توجه به فضای سیاسی متشنج حاکم بر ترکیه زندگی و مبارزه‌ی مخالفان، وکلا، زنان و مردان فعال سیاسی، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران سخت‌تر شده است. زنان و مردانی که زیر فشار تهدیدِ دستگیری و زندان به سر می‌برند. موضوع فشارهای قضایی علیه یک جامعه‌شناسِ متعهد، فمینیست و ضد جنگ فراتر می‌رود. با توجه به شرایط بحرانی موجود در ترکیه ما نیازمند شبکه‌‌ی همبستگی فراگیر و فراملیتی با پینار سلک هستیم

فعالان زن افغانستان در راه مبارزه علیه تبعیض
به هم پیوسته‌اند
تهیه و تنظیم: مریم رحمانی

هدف اصلی و کلی از ایجاد "انسجام زنان مبارز افغانستان"، مبارزه برای تثبیت و نهادینه شدن حقوق اساسی و جایگاه شایسته زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پایان دادن به هر نوع بی‌عدالتی جنسیتی در افغانستان است‌؛ اما آوردن اصلاحات در تمام عرصه‌های کشور، مبارزه علیه ناامنی، فساد، فقر، بیکاری، بی‌سوادی، انحصارگری، افراطی‌گری و ارتقای سطح خدمات اجتماعی نیز از اهداف فرعی انسجام است


   سایت ها و وبلاگ های دیگر
    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست