سیاسی
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 

وعده های انتخاباتی روحانی،
تبی که خیلی زود به لرز نشست!

در فصل انتخابات، اصلاح طلبان با تمامی توش و توان خود به میدان آمدند و تا می توانستند در شکستن جو تحریم همت گماشند. اکنون که کوه موش زائیده وظیفه بس دشوار آرام کردن و پاپین کشیدن فتیله انتظارات را بردوش آن ها نهاده است... سیاست ورزی راجع به دوره پساانتخاباتی، یعنی پائین کشیدن فتیله انتظارات با همه دشواری اش، بخش جدانشدنی و مکمل سیاست ورزی مرحله پیشاانتخاباتی یعنی د اغ کردن تنور است

تقی روزبه

استقلال کردستان؛ انقلاب فرانسه و
۱۲ روزی که در آن مسیر تاریخ عوض شد

در کردستان مردم اگرچه به دو قطب تقسیم شده اند اما در نهایت بر سر استقلال متفق القول هستند. اختلاف آنها بر سر استقلال نیست بلکه بر سر چگونگی آن است، بر سر نوع نظام و رژیم احتمالی بر آمده از آن است، بخشی در صدد است تا دولت و استقلال را وسیله ای برای تداوم وضح موجود بکار گیرد و بخشی دیگر خواهان ایجاد دولت و استقلال در جهت رفع نابرابری اجتماعی، رفع ستم ملی، مذهبی و ایجاد جامعه ای سکولار و دمکراتیک است

شمال میرزا


x
    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست