میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس: پشتیبانی از خواست های مندرج در دو بیانیه سیاسی چهارده تن از کنشگران سیاسی و مدنی ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بار دیگر فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹٨ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران: ضرورت بسیج افکارعمومی ایران و جهان، برای جلوگیری از فاجعه ی دهشتناک جنگی دیگر در منطقه!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): پشتیبانی از فراخوان حزب چپ آلمان علیه جنگ
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره رویدادهای اخیر در خلیج فارس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹٨ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق در آستانه‌ی نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

جبهه ملی ایران قتل زندانیان سیاسی را شدیداً محکوم می‌نماید
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه مشترک در حمایت از فراخوان به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعتراض به قتل رذیلانه ی علی‌رضا شیرمحمدعلی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹٨ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان راه کارگر: رفیق عیدی نعمتی، شاعر همدست مردمان خاموشی گرفت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

یادنامه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): عیدی نازنین، خداحافظ!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹٨ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سند پیشنهادی به کنگره؛ راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ (۷ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): مذاکره بدون پیش شرط به سود مردم ایران است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹٨ (٣ ژوئن ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب آزادی و رفاه ایرانیان: نه به جنگ! و نه به «جمهوری» اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶