میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۷ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): پیرامون موج جدید دستگیری ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۷ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۷ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: ونزوئلا به کدام سو میرود؟
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۷ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

دست‌ها از ونزوئلا کوتاه! حزب توده ی ایران مداخله ی نواستعماریِ آمریکا در ونزوئلا را محکوم می‌کند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۷ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

هیئت دبیران موقت برای ساماندهی شورای مدیریت گذار: سپیده قلیان و اسماعیل بخشی باید هرچه زودتر آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷ (۲۵ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان اتحاد فدائیان: جان اسماعیل بخشی و دیگر مبارزین دستگیر شده در خطر است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چهار تشکل جمهوری خواه: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تکذیب میکند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): مردم از فرزندان شجاع خودشان دفاع می کنند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): خطر جان اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی را تهدید می کند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کمونیست ایران در محکومیت نمایش فیلم اعترافات زیر شکنجه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۷ (۲۰ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): "۲ ر یبه ندان" پرچمی است برای حقانیت مبارزه در راه برابر حقوقی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۷ (۲۰ ژانويه ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰