میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جدالی که رژیم در آن بازنده است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت دور جدید سرکوب
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۷ (۲٨ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): هشدار نسبت به قتل  فعالان سیاسی و مدنی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون قتل فجیع فرشید هکی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش نشست عمومی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: بازداشتهای کور هم میهنان خوزستانی ما نشانه اقتدار نیست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: رانندگان و معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): خواستار آزادی بی قید وشرط فعالان محیط زیست هستیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: تجمع بزرگ بازنشستگان در تهران برگزار شد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: پشتیبانی از اعتصاب و تحصن ۲ روزه معلمان سراسر کشور
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): تداوم اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): تحصن سراسری معلمان، نقطه‍ی عطفی در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان: پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶