میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جدالی که رژیم در آن بازنده است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۷ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت دور جدید سرکوب
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۷ (۲٨ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): هشدار نسبت به قتل  فعالان سیاسی و مدنی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون قتل فجیع فرشید هکی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گزارش نشست عمومی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: بازداشتهای کور هم میهنان خوزستانی ما نشانه اقتدار نیست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: رانندگان و معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): خواستار آزادی بی قید وشرط فعالان محیط زیست هستیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: تجمع بزرگ بازنشستگان در تهران برگزار شد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: پشتیبانی از اعتصاب و تحصن ۲ روزه معلمان سراسر کشور
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): تداوم اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): تحصن سراسری معلمان، نقطه‍ی عطفی در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: زنده باد اعتصاب و تحصن سراسری معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان: پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶