میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

گروه خرداد: رویکرد اتکا به مردم و تعامل با جهان، نیاز عاجل کشور است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۷ (٣ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: جنبش سرنگونی با قدرت به پیش میرود‌
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۷ (٣ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه حزب حکمتیست در باره دوره جدید اعتراضات در ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۷ (٣ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): در دفاع از اعتراضات و اعتصابات مردم علیه فقر، بیکاری و گرانی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۷ (٣ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه ی مشترک: مهار فساد سیستماتیک، نیازمند تغییرات بنیادین سیاسی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب توده ی ایران: از سرگیریِ اعتراض‌های مردمی، و ادامه ی سیاست‌های سرکوبگرانه ی حاکمان ضدِ مردمی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه حزب ایران در پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی_ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

دو اطلاعیه از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: در حمایت از اعتراضات توده ای در عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): در باره جنگ لفظی حسن روحانی و دونالد ترامپ: دیپلماسی و مذاکره، نه تهدید و تشنج!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: گرامی باد یاد رفیق توفیق عباسی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: ترور کاک اقبال مرادی را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۷ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): ترور فعال حقوق بشر، اقبال مرادی را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹۷ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: سی ام تیر، روز پیروزی ملت در نبرد با استبداد و استعمار
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹۷ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: ترور مخالفان دولتی محکوم است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹۷ (۱٨ ژوئيه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶