میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق رضا غفاری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان را محکوم میکنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷ (۲٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) درباره درگذشت رفیق رضا غفاری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷ (۲٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): حمله به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۷ (۲۷ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: اعتصابات سراسری گسترش می‌یابد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۷ (۲۷ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک: برای حل بحران بر سر برجام، نه به تحریم و تهدید، آری به دیپلماسی!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان راه کارگر: اعتصاب سراسری، پاسخ کارگران و زحمتکشان به گسترش بحران و فلاکت!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری درمورد نامه ۱۸۵ نفر به اتحادیه اروپا
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: یاد و خاطره کاک کیهان فرزاد همیشه زنده خواهد ماند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۷ (۲٣ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب سوسیالیست انقلابی ایران: پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق کیهان فرزاد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۷ (۲٣ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلام موجودیت حزب آزادی و رفاه ایرانیان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۲ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۱ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه برگزاری چهاردهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: جمهوری اسلامی علیرغم جنایت در کازرون عقب نشینی کرد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون ناآرامیهای کازرون
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۷ می ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶