میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

پیام اتحاد برای دموکراسی در ایران به شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣۹۷ (۱۰ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان حقوق بشر کردستان چهارده ساله شد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۷ (۹ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره اعتراضات اخیر هموطنان عرب خوزستانی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹۷ (٨ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چریک های فدایی خلق: کشتار خلق فلسطین، افشاگر چهره نفرت انگیز صهیونیسم و امپریالیسم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۷ (۷ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اول مه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۷ (۷ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کنفرانس "مدیریت گذار از جمهوری اسلامی" - اطلاعیه شماره دو
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷ (۶ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چریک های فدایی خلق: در دفاع از مبارزات مردم دلاور خوزستان!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۷ (۵ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: دستگیری و سرکوب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۷ (۵ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در دفاع از حق بازگشت مردم فلسطین
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۷ (٣ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: کشتار وحشیانه مردم غزه توسط دولت اسرائیل را محکوم میکنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۷ (٣ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون بنیانگذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۷ (٣ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: دولت قوم پرست و جنایتکار اسرائیل را باید به زیر کشید!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: گلرخ ایرایی و آتنا دائمی باید آزاد شوند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: انتخاب ترامپ و تحرک ارتجاعی اپوزیسیون راست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹۷ (٣۰ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): در دفاع از مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ فروردين ۱٣۹۷ (۲۹ مارس ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶