میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: روند استقلال کردستان عراق فورا باید آغاز شود
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۶ (۵ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فدائیان خلق (اکثریت): بعد از همه پرسی در کردستان عراق، مذاکره به جای تهدید نظامی و محاصره اقتصادی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره استقلال کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اتحاد جمهوریخواهان ایران: بعد از همه پرسی هم، تنها راه، بازگشت بر سر میز مذاکره است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶ (٣ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اجازه ندهیم جان سهیل عربی را با "مرگ خاموش" بستانند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶ (۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): رفیق عمر محمدی چشم از جهان فرو بست
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: همبستگی با کارگران اراک گسترش می یابد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست در دفاع از رای مردم به استقلال کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیهء حزب سکولار دموکرات ایرانیان دربارهء همه پرسی انجام شده در اقلیم کردستان عراق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۶ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه ی حزب کمونیست کارگری در مورد اعتراضات کارگری در اراک
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۶ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کومه له کوردستان ایران در مورد حوادث دیروز شهرهای کردستان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

جبهه ملی: با هرگونه جدایی خواهی و تجزیه طلبی در کشورهای خاورمیانه قویا مخالفیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۶ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعتراض به سرکوب وحشیانه ی حرکت های کارگری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان اتحاد فدائیان خلق: حمله پلیس ونیروهای امنیتی به کارگران زحمتکش شرکت آذرآب وهپکوی اراک را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶