میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست در باره حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۵ (۱۷ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: به یاد ویدا حاجبی تبریزی، مبارز سخت کوش راه آزادی و عدالت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فدائیان خلق (اکثریت): تثبیت دستمزد کارگران زیر خط فقر را محکوم می کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پیام تسلیت اتحاد جمهوری خواهان به مناسبت درگذشت استاد ادیب برومند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ (۱۶ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه ی سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد تصویب دستمزد ۹۶
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پیام تسلیت هجا به مناسبت درگذشت زنده یاد ادیب برومند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۵ (۱۴ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در گذشت عبدالعلی ادیب برومند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۵ (۱۴ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فدائیان خلق (اکثریت): به احترام مبارز نامدار ویدا حاجبی تبریزی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۵ (۱۴ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست درباره اجتماع سراسری معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱۱ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه ی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) درباره اعتراض سراسری معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۵ (۹ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۵ (٨ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت ۸ مارس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۵ (٨ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره هشتم مارس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۵ (٨ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه ی فدائیان خلق (اکثریت) به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۵ (۶ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه کمیته مرکزی راه کارگر به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶