کارگری
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

وضعیت کارگران آمازون
ترجمه و تلخیص: آسام کیانی
ضرورت سازماندهی کارگرانِ بخش توزیع
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۶ (۷ نوامبر ۲۰۱۷)

    نسان نودینیان

رو در رو
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۶ (۶ نوامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ما کارگران حقوق مان را می خواهیم
فیلم تجمع اعتراضی و سخنرانی یکی از کارگران هپکو بعد سرکوب آنان
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

کارورزی به مثابه استثمار نیروی تولید
محمد مهدی پور
کارگری -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۶ (٣۱ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی
"جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار" - اتحاد بین المللی المللی در حمایت از کارگران در ایران
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)

    رحمان حسین زاده

دستمزدهای معوقه: زخمی عمیق بر پیکر جنبش کارگری
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۶ (۱٨ اوت ۲۰۱۷)

    نسان نودینیان

در باره ابراز وجود کارگران و معلمان در اجلاس بین المللی و میدیای اجتماعی!
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۶ (۱۴ اوت ۲۰۱۷)

    رحمان حسین زاده

قدرتمند کردن اعتراضات جاری کارگری! چگونه؟
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۶ (۵ اوت ۲۰۱۷)

    حسین اکبری

حقوق کار درتله­ ی مقررات زدایی بازار آزاد از انقلاب تاکنون
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

زمین‌های تهران به جان جوان‌های افغان‌ها بدهکار است
دست وپنجه نرم کردن کارگران مقنی با مرگ
کارگری -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۶ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

«اردوگاه کار اجباری» پاسخ به مشکل بیکاری نیست
گفتگوی ایلنا با پرویز صداقت
کارگری -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۷)

    اصغر کریمی

اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۶ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۷)

    ناصر آقاجری

آیا بورژوای ملی در این مقطع تاریخی متحد کارگران ایران است؟
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۶ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
جعفر عظیم زاده
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣۹۶ (۹ ژوئيه ۲۰۱۷)

    نسان نودینیان

سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای کارگران
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۶ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶