جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اردشیر زارعی قنواتی

نجات عراق در تشکیل یک دولت تکنوکرات مردمی است
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

خاورمیانه بر روی خط آتش در چشم انداز یک جنگ منطقه یی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۷ (۴ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

خصوصی‌سازی جنگ، «راهبرد جدید» دونالد ترامپ در افغانستان
دمیتری سدوف، ا. م. شیری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

حل و فصل بحران کره یک جاده یک طرفه نیست
جهان -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۷ (۲۹ اوت ۲۰۱٨)

    مسعود امیدی

برندِ پولساز جام جهانی
جهان -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹۷ (۲۵ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

آیا صلح با طالبان امکان پذیر است؟
سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان در گفتگو با صدای آمریکا
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

در بحران افغانستان، معاملات و معادلات جدیدی شکل می گیرد
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)

    خسرو ثابت قدم

چین: امپراطوری آینده جهان
بای بای آمریکا - هِلو چاینا
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۷ (۱۶ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

ترامپیسم: خطر واقعی دونالد ترامپ
اریک درایتسر، ترجمه: سامان
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۷ (۱۴ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

رقص شمشیر عربی بر روی اجساد کودکان یمنی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۷ (۱۴ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

آپارتاید جدید در قالب "دولت یهودی"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۷ (۶ اوت ۲۰۱٨)

    طاهره بارئی

قهر و آشتی و منت کشی های دوران دانش آموزی در عالم سیاست
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۷ (۵ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گم شو سرمایه، تروریست ضد خلق
سخنرانی گنادی زیوگانوف در تجمع یکصد هزاری نفری در مسکو
گردآوری و ترجمه: ا. م. شیری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

دمشق و روژاوا در مسیر "صلح بزرگ"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

وداع با دوران آمریکایی
هرفرید موئنکلر -هفته نامه دی سایت - ترجمه حسین انورحقیقی
جهان -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰