جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اردشیر زارعی قنواتی

نجات عراق در تشکیل یک دولت تکنوکرات مردمی است
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

خاورمیانه بر روی خط آتش در چشم انداز یک جنگ منطقه یی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۷ (۴ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

خصوصی‌سازی جنگ، «راهبرد جدید» دونالد ترامپ در افغانستان
دمیتری سدوف، ا. م. شیری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

حل و فصل بحران کره یک جاده یک طرفه نیست
جهان -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۷ (۲۹ اوت ۲۰۱٨)

    مسعود امیدی

برندِ پولساز جام جهانی
جهان -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹۷ (۲۵ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

آیا صلح با طالبان امکان پذیر است؟
سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان در گفتگو با صدای آمریکا
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

در بحران افغانستان، معاملات و معادلات جدیدی شکل می گیرد
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۷ (۲۱ اوت ۲۰۱٨)

    خسرو ثابت قدم

چین: امپراطوری آینده جهان
بای بای آمریکا - هِلو چاینا
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۷ (۱۶ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

ترامپیسم: خطر واقعی دونالد ترامپ
اریک درایتسر، ترجمه: سامان
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۷ (۱۴ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

رقص شمشیر عربی بر روی اجساد کودکان یمنی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۷ (۱۴ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

آپارتاید جدید در قالب "دولت یهودی"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۷ (۶ اوت ۲۰۱٨)

    طاهره بارئی

قهر و آشتی و منت کشی های دوران دانش آموزی در عالم سیاست
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۷ (۵ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گم شو سرمایه، تروریست ضد خلق
سخنرانی گنادی زیوگانوف در تجمع یکصد هزاری نفری در مسکو
گردآوری و ترجمه: ا. م. شیری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)

    اردشیر زارعی قنواتی

دمشق و روژاوا در مسیر "صلح بزرگ"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ (۱ اوت ۲۰۱٨)

    اخبار روز

وداع با دوران آمریکایی
هرفرید موئنکلر -هفته نامه دی سایت - ترجمه حسین انورحقیقی
جهان -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶