جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    عیسی پهلوان

فروپاشی لیبی پدیده ای نمونه وار در دوران پس از جنگ سرد
جهان -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اخبار روز تغییر در خاندان سلطنتی عربستان در راستای سیاست جنگی - اردشیر زارعی قنواتی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تغییر ولیعهد در عربستان و آینده ی تحولات در منطقه
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

کاخ سعودی در قبضه جوان جنگ‌طلب - یسرا بخاخ
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

شمشیر ریاض روی گردن دوحه
جهان -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۶ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

زلزله سیاسی در بریتانیا و شکست حزب محافظه کار
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۶ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    ابوالقاسم گلستانی

درسها و شگفتی های انتخابات ۸ ژوئن ۲۰۱۷ در بریتانیا
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

افغانستان در مسیر بی ثباتی و گسترش خشونت بیشتر
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۶ (٨ ژوئن ۲۰۱۷)

    ایرج واحدی پور

خروج ترامپ ازتوافق پاریس، اعلام تعهدموازی فرمانداران
نیویورک تایمز
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۶ (۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بمبگذار منچستر محصول دخالت (نظامی) غرب در سوریه و لیبی بود!
گلوبال ریسرچ - برگردان: ع. شفق
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

اعلان جنگ "دونالد ترامپ" با "اتحادیه اروپایی"
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۶ (٣۱ می ۲۰۱۷)

    فرهاد مرادی

آن اسب تنها داراییِ غصب شده ام نبود!
فصلِ اول و دوم گزارشِ «دادخواستی برای غرامت» - تاناهاسی کوتز
جهان -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۶ (٣۰ می ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

سناریوی تعیین شده در نشست ریاض از بحرین کلید می خورد
جهان -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۶ (۲۵ می ۲۰۱۷)

    ناصر اصغری

پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا
جهان -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

سفر ترامپ به عربستان در راستای تشدید منازعات خاورمیانه
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۶ (۲۲ می ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶