جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اردشیر زارعی قنواتی

مایکل فلین اولین قربانی دولت ترامپ در پروژه مهار
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۵ (۱۵ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ماشین امضای امپراطوری( !؟)
شهریار هندی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

زندانیان
ادواردو گاله آنو
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۵ (۱٣ فوريه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

در یمن کودکان هزار هزار از گرسنگی جان می سپارند
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۵ (۱۰ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

"کمر ما شکست، ما می میریم، یا زیر بمباران یا از گرسنگی"
بحران انسانی هشداردهنده یمن:
گاردین، ترجمه:ابوالقاسم گلستانی (خسرو)
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ایا ایران هدفی برای جنگ ا قتصادی امریکا خواهد بود
حمید شیرازی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

چهار جمله که باعث رشد دماغ پینوکیو می شوند
ادواردو گاله آنو
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۵ (۶ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

من تنها نشان دادم که بمب وجود دارد
هانس گراسقر و میکائیل کرقروس - برگردان: حسین انورحقیقی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نفوذ روسیه در آلمان!
برگردان: خسرو صدری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۵ (٣ فوريه ۲۰۱۷)

    بهمن پارسا

رایش چهارم
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

آلمان در عصر ترامپ
یوشکا فیشر. وزیر خارجه سابق آلمان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۵ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۷)

    آرسن نظریان

نگاهی به احزاب، سازمانها و اوضاع سیاسی- اجتماعی ارمنستان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۵ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

اولین گام ها برای رسیدن به مصالحه ملی در قبرس
جهان -  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۵ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

کابوس های تمام نشدنی یک رئیس جمهوری جنجالی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۵ (۱۵ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

عزم چین برای نجات محیط زیست
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۵ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶