جهان
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اردشیر زارعی قنواتی

مایکل فلین اولین قربانی دولت ترامپ در پروژه مهار
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۵ (۱۵ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ماشین امضای امپراطوری( !؟)
شهریار هندی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۵ (۱۴ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

زندانیان
ادواردو گاله آنو
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۵ (۱٣ فوريه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

در یمن کودکان هزار هزار از گرسنگی جان می سپارند
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۵ (۱۰ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

"کمر ما شکست، ما می میریم، یا زیر بمباران یا از گرسنگی"
بحران انسانی هشداردهنده یمن:
گاردین، ترجمه:ابوالقاسم گلستانی (خسرو)
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ایا ایران هدفی برای جنگ ا قتصادی امریکا خواهد بود
حمید شیرازی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

چهار جمله که باعث رشد دماغ پینوکیو می شوند
ادواردو گاله آنو
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۵ (۶ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

من تنها نشان دادم که بمب وجود دارد
هانس گراسقر و میکائیل کرقروس - برگردان: حسین انورحقیقی
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نفوذ روسیه در آلمان!
برگردان: خسرو صدری
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۵ (٣ فوريه ۲۰۱۷)

    بهمن پارسا

رایش چهارم
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

آلمان در عصر ترامپ
یوشکا فیشر. وزیر خارجه سابق آلمان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۵ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۷)

    آرسن نظریان

نگاهی به احزاب، سازمانها و اوضاع سیاسی- اجتماعی ارمنستان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۵ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

اولین گام ها برای رسیدن به مصالحه ملی در قبرس
جهان -  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۵ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

کابوس های تمام نشدنی یک رئیس جمهوری جنجالی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۵ (۱۵ ژانويه ۲۰۱۷)

    اردشیر زارعی قنواتی

عزم چین برای نجات محیط زیست
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۵ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶