دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    رضا جاسکی

«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کمونیسم: بین طبقه و بی‌طبقه‌گی
نوشته‌ی:استفن رسنیک و ریچارد ولف، ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد»
اَلن وودز، ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۷ (۱٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

پایان «کار» یا رنسانس برده‌داری؟
نقدی بر ریف‌کین و نگری
نوشته‌ی: جورج کافنتزیس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا
گزارشی از قدرت دادستان در فرایند تعقیب کیفری
مهدی سمائی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۷ (۱۵ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

پویایی تاریخی سرمایه
گفتگویی با موشه پوستون
ترجمه‌ی: کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۷ (۱٣ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

انسان‌گرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی
میشل لووی، ترجمه‌ی آرمان پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۷ (۱۱ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کار نامولد همچون کارِ بیشینه‌سازِ نرخ سود
نوشته‌ی: جرالد دومه‌نیل و دومنیک لووی ترجمه‌ی: ن. ناجی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۷ (۱۰ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

آزادی بدون برابری اجتماعی ممکن نیست
حقوق انسانی جدائی ناپذیر
kumi Naidoo دبیرکل سازمان عفو بین المللی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    شیدا نبوی

«راهی دیگر»، به کجا؟
مروری بر کتاب راهی دیگر، روایتهایی در بود و باش چریکهای فدایی خلق ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

افق‌های نوین جنبش دانشجویی در ایران
نگاهی کوتاه به تحولات جنبش دانشجویی درایران بعد ازانقلاب بهمن۱۳۵۷
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

دوره‌بندی سرمایه‌داری و تحول جهانی
نوشته‌ی: دیوید لایبمن ترجمه‌ی: حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۷ (۶ دسامبر ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

رمانتیسیسم سیاسی در ایران
تأملی بر اتوپیسم
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی
جسیکا کسل، ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۷ (٣ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درباره‌ی طبقات اجتماعی
نوشته‌ی: نیکوس پولانزاس ترجمه‌ی: شاپور گیتی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۷ (۲ دسامبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰