دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    رضا جاسکی

«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کمونیسم: بین طبقه و بی‌طبقه‌گی
نوشته‌ی:استفن رسنیک و ریچارد ولف، ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نگرش جدید فوکویاما: «سوسیالیسم باید بازگردد»
اَلن وودز، ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۷ (۱٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

پایان «کار» یا رنسانس برده‌داری؟
نقدی بر ریف‌کین و نگری
نوشته‌ی: جورج کافنتزیس ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۷ (۱۶ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا
گزارشی از قدرت دادستان در فرایند تعقیب کیفری
مهدی سمائی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۷ (۱۵ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

پویایی تاریخی سرمایه
گفتگویی با موشه پوستون
ترجمه‌ی: کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۷ (۱٣ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

انسان‌گرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی
میشل لووی، ترجمه‌ی آرمان پایدار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۷ (۱۱ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

کار نامولد همچون کارِ بیشینه‌سازِ نرخ سود
نوشته‌ی: جرالد دومه‌نیل و دومنیک لووی ترجمه‌ی: ن. ناجی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۷ (۱۰ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

آزادی بدون برابری اجتماعی ممکن نیست
حقوق انسانی جدائی ناپذیر
kumi Naidoo دبیرکل سازمان عفو بین المللی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)

    شیدا نبوی

«راهی دیگر»، به کجا؟
مروری بر کتاب راهی دیگر، روایتهایی در بود و باش چریکهای فدایی خلق ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

افق‌های نوین جنبش دانشجویی در ایران
نگاهی کوتاه به تحولات جنبش دانشجویی درایران بعد ازانقلاب بهمن۱۳۵۷
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

دوره‌بندی سرمایه‌داری و تحول جهانی
نوشته‌ی: دیوید لایبمن ترجمه‌ی: حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۷ (۶ دسامبر ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

رمانتیسیسم سیاسی در ایران
تأملی بر اتوپیسم
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی
جسیکا کسل، ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۷ (٣ دسامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درباره‌ی طبقات اجتماعی
نوشته‌ی: نیکوس پولانزاس ترجمه‌ی: شاپور گیتی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۷ (۲ دسامبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶