دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اسلاوی ژیژک:آیا واقعیت ‌واقعی واقعاً همان واقعیت است؟
نوتیلوس، ترجمه ی: محمد معماریان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۷ (۱۰ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی اقتصادی ذهن‌گرا
فرهاد نعمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۷ (۱۰ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران
پاسخ به مهرداد وهابی
محمد مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۷ (٨ اکتبر ۲۰۱٨)

    فرنگیس بختیاری

پنهان کردن مبارزه طبقاتی زیرعبای افسون طبقه‌ی«متوسط»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۷ (۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۵. اختلال در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۷ (۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    ا. مانا

از جان بلمی فاستر به همراهان مانتلی ریویو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۷ (۵ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟
در پاسخ به محمد مالجو
مهرداد وهابی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۷ (٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جامعه‌شناسیِ تاریخیِ بین‌المللیِ تشکیل و استحاله‌ی دولت در عراق
ریشه‌های داعش:
کامران متین، برگردان: محمد عبادی‌فر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۷ (۱ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

افراط‌گرایی و پایان مدرنیسم
فیصل دراج، ترجمه‌ی رحیم فروغی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سرمایه داری و سیستم جهانی
سمیر امین، برگردان: محمد تقی برومند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۷ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱٨)

    هدایت سلطانزاده

مجلس موسسان یا شورا؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۷ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

«آشفته‌فکری» یا آشفته‌خوانی؟
پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی
محمد مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۷ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

وقتی روسیه خواب اروپا را می دید
لوموند دیپلوماتیک، ترجمه ی: بابک دهقان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۷ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

مبادله بدون استثمار
نقدی بر «ساختار تاریخ جهان» اثر کوجین کاراتانی
نوشته‌ی: النا لوئیزا لانگه، ترجمه‌ی: حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۷ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان
نوشته‌ی: هال دریپر، ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶