دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

از بحران سرمایه‌داری تا قلمرو آزادی از منظر کارل مارکس
علی رها
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۷ (۷ آوريل ۲۰۱٨)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتیِ شوروی!
۲۱. تناقض های "غیر کاپیتالیستی"
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷ (۶ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی
احمد سیف
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۷ (٣ آوريل ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

چرا چرخش؟
درباره دولت-محوری چپ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)

    اخبار روز

در اهمیت کاپیتال مارکس برای امروز
نوشته‌ی:آندرو کلیمن، ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣۹۷ (٣۱ مارس ۲۰۱٨)

    علی رها

سهمی در تداوم و همگرایی با مباحث جاری محمدرضا نیکفر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹۷ (٣۰ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

امپریالیسم جدید: موافقت با زور
دیوید هاروی، ترجمه‌ی حسین رحمتی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ فروردين ۱٣۹۷ (۲٨ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

لغزش‌ها
م. بیگی
نقد دیدگاه بابک احمدی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم ـ بخش پایانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

تفسیری تازه از نظریه‌ی انتقادی مارکس
موشه پوستون: زمان، کار و سلطه‌ی اجتماعی
نوشته‌ی: کریستف هِسِه ترجمه‌ی: کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اکتبر ۱۹۱۷: امکان پیروزی
آلن بدیو.ترجمه: صالح نجفی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

آنهائی که معجزه اقتصادی هند فراموششان کرده
تبعیض مضاعف برای بومیان و کاست‌های فرودست هند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۷ (۲۱ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

انکار اتحادیه‌های کارگری و این نابرابری روزافزون
اقتصاد سیاسی نابرابری
احمد سیف
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۶ (۱٨ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گرامشی و چالش‌های پیشاروی چپ
پاناگْیوتیس سوتِیریس، ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۶ (۱۵ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

خیزش دی ماه و دوران پسا اصلاحات
ناصر پیشرو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۶ (۱۵ مارس ۲۰۱٨)

    اخبار روز

درباره‌ی دموکراسی
م. بیگی
نقد دیدگاه بابک احمدی درباره‌ی مارکس و مارکسیسم ـ بخش سوم
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ (۱٣ مارس ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶