دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

شبح اکتبر بر فراز زمانه ما
گفتگوی نشریه‌ی «دیکریشن» با کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گرامشی و انقلاب روسیه
ژاکوبن:دانیلا موسی و آلوارو بیانکی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    سعید رهنما

جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانويه ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

افسانه طبقه متوسط
چند نکته در باره «انقلاب طبقه متوسط»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    شیدان وثیق

بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن

به جوانان رهایی‌خواهِ خیزش مردمی دیماه ۹۶ در ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سوداگری های دیپلوماتیک دونالد ترامپ
سیاست خارجی آمریکا به کدام مکتب راهبردی نزدیک تر است؟
لوموند دیپلماتیک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۶ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    ناصر زرافشان

پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات
برای گرامیداشت یکصدمین سال انقلاب اکتبر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۶ (۱۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اودیسه کالاها
پیام حیدرقزوینی- یاشار دارالشفاء
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانويه ۲۰۱٨)

    سعید رهنما

انقلاب نیکاراگوا
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

از «فقربه خشم»، از «خشم به خنده»
نادر فتوره‌چی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    پرویز دستمالچی

انقلاب بی خشونت
راه ها همه باز است
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نمودهای کُنشی یک انقلاب بی‌کُنش
محمدرضا نیکفر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    سهراب مبشری

نگاهی به رویدادهای ۲۰۱۷
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

کسی قربانیان سقوط کمونیسم را گرامی نمی دارد!
کایسا اکیس اکمن، ترجمه: مجید تمجیدی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶