دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

شبح اکتبر بر فراز زمانه ما
گفتگوی نشریه‌ی «دیکریشن» با کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

گرامشی و انقلاب روسیه
ژاکوبن:دانیلا موسی و آلوارو بیانکی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    سعید رهنما

جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانويه ۲۰۱٨)

    رضا جاسکی

افسانه طبقه متوسط
چند نکته در باره «انقلاب طبقه متوسط»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    شیدان وثیق

بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن

به جوانان رهایی‌خواهِ خیزش مردمی دیماه ۹۶ در ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سوداگری های دیپلوماتیک دونالد ترامپ
سیاست خارجی آمریکا به کدام مکتب راهبردی نزدیک تر است؟
لوموند دیپلماتیک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۶ (۱۶ ژانويه ۲۰۱٨)

    ناصر زرافشان

پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات
برای گرامیداشت یکصدمین سال انقلاب اکتبر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۶ (۱۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اودیسه کالاها
پیام حیدرقزوینی- یاشار دارالشفاء
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانويه ۲۰۱٨)

    سعید رهنما

انقلاب نیکاراگوا
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

از «فقربه خشم»، از «خشم به خنده»
نادر فتوره‌چی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانويه ۲۰۱٨)

    پرویز دستمالچی

انقلاب بی خشونت
راه ها همه باز است
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۶ (۵ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

نمودهای کُنشی یک انقلاب بی‌کُنش
محمدرضا نیکفر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۶ (۲ ژانويه ۲۰۱٨)

    سهراب مبشری

نگاهی به رویدادهای ۲۰۱۷
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

کسی قربانیان سقوط کمونیسم را گرامی نمی دارد!
کایسا اکیس اکمن، ترجمه: مجید تمجیدی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶