دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
۱۵. بازگشت ضدانقلاب!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۶ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۷)

    جمشید طاهری پور

حرف بالای حرف
بومی کردن سوسیال دموکراسی پرسش اصلی است
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

چرا همبستگی؟
چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

قوانین عملکرد اقتصاد شوروی
گفت‌‌وگوی دنیس برژه با ارنست مندل
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)

    آرام نوبخت و نضال تمدن

از رفراندوم کردستان عراق تا جنگ کرکوک
ستم ملی بر کردها و وظایف مارکسیست‌ها در قبال آن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۶ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    امید بهرنگ

سمفونی آژیر؛ شیپور انقلاب!
در گرامی داشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۶ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
نیل برنر، ترجمه: آیدین ترکمه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۶ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

آیا سوسیالیسم کسالت‌بار است؟
ژاکوبن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۶ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مته به خشخاش «گزیده» فرمایشات اخیر جناب داریوش شایگان
نادر فتوره چی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ماهیت شوروی چه بود؟
مارسل فن درلیندن، ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    حمید آصفی

سخنی با دکتر مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۶ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

وقتی هنر هم سر به طغیان برمی دارد
لوموند دیپلماتیک، ترجمه: منوچهر مرزبانیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی
محمد مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۶ (۹ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مرام اکوسوسیالیسم
میشل لووی. ترجمه: محمدرضا جعفری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۶ (٨ اکتبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶