دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
۱۵. بازگشت ضدانقلاب!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۶ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۷)

    جمشید طاهری پور

حرف بالای حرف
بومی کردن سوسیال دموکراسی پرسش اصلی است
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

چرا همبستگی؟
چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

قوانین عملکرد اقتصاد شوروی
گفت‌‌وگوی دنیس برژه با ارنست مندل
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)

    آرام نوبخت و نضال تمدن

از رفراندوم کردستان عراق تا جنگ کرکوک
ستم ملی بر کردها و وظایف مارکسیست‌ها در قبال آن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۶ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    امید بهرنگ

سمفونی آژیر؛ شیپور انقلاب!
در گرامی داشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۶ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
نیل برنر، ترجمه: آیدین ترکمه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۶ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

آیا سوسیالیسم کسالت‌بار است؟
ژاکوبن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۶ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مته به خشخاش «گزیده» فرمایشات اخیر جناب داریوش شایگان
نادر فتوره چی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ماهیت شوروی چه بود؟
مارسل فن درلیندن، ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۶ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۷)

    حمید آصفی

سخنی با دکتر مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۶ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

وقتی هنر هم سر به طغیان برمی دارد
لوموند دیپلماتیک، ترجمه: منوچهر مرزبانیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی
محمد مالجو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۶ (۹ اکتبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مرام اکوسوسیالیسم
میشل لووی. ترجمه: محمدرضا جعفری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۶ (٨ اکتبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶