دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    سعید رهنما

انقلاب‌های ویتنام
بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم (۵)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)

    فروغ اسدپور

«منطق سرمایه» یا «بورژوازی اسلامی»؟
پیرامون دو تحلیل ["شرق" و"زمانه"] از کارخانه‌ی «چسب هل» تبریز
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)

    نقی حمیدیان

نگاهی به مقاله «دولت رفاه؟!» ف تابان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۶ (٣۱ اوت ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

ایدئولوژی که نام و نشان ندارد، ازهمه «خطرناکتر»است
یک یادداشت کوتاه در پاسخ به منتقدان مقاله ی "وارثان برنشتاین"
آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)

    محمدرضا مهجوریان نماری

چند اشاره در باره‌ی نوشته‌ی نقی حمیدیان
با نامِ "تأملی بر مقاله‌ی" وارِثانِ برنشتاین، آیا سوسیال‌دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟"
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

«اشباح مارکس»
آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)

    محمد مالجو

مکثی در نوشته‌ی محمدرضا نیکفر خطاب به فاطمه صادقی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌ی سرمایه‌داری
رابرت آلبریتون، برگردان: مانیا بهروزی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)

    نقی حمیدیان

آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟"
تأملی بر مقاله ی "وارثان برنشتاین،
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تهران، مسأله اقتصاد سیاسی است
پرویز صداقت
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)

    حمید آصفی

تعریف بورژوازی ملی در شرایط کنونی ایران و نقش تکاملی - توسعه ای آن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اریک هابسبام: آینده از آن سوسیالیسم است
ژاکوبن، ترجمه ی محمد معماریان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲٣ اوت ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

وارثان برنشتاین
آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مشکل انقلاب ونزوئلا این است که به‌قدر کافی انقلابی نبود
اسلاوی ژیژک. ترجمه: امیررضا گلابی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ (۲۱ اوت ۲۰۱۷)

    اخبار روز

چه انتظاری می توان از شمال داشت؟ (۱)
سمیر امین - برگردان: م . ت . برومند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۶ (۲۰ اوت ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶