دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

بیست‌و‌چهار نکته درباره استفاده از واژه «مردم»
آلن بدیو . ترجمه: رحمان بوذری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹۶ (۱ ژوئيه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

خطوط عمده‌ی نقدی بر معیارِ ابطال‌پذیری پوپر
کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته
سرگیو پرتز - برگردان: م. ت. برومند (بخش پایانی)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣۹۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مسائل امروزین «عدالت اجتماعی»: مارکسیسم یا شریعتی
یاشار دارالشفاء
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۶ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فقرِ مارکسیسم سیاسی
الکساندر آنیواس و کِریم نیسان جی‌اوغلو، ترجمه‌ی حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۶ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

جلد سوم کاپیتال: اشاراتی به بحث سطوح تحلیل
رابرت آلبریتون، برگردان: م. عبادی‌فر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سیاست نوستالژی
ساموئل ایِرل . ترجمه: محمدزمان زمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سه لحظه‌ی هژمونی نزد گرامشی
خوان دال ماسو، ترجمه‌ی نرگس ایمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ارزش چگونه از کار بر می‌آید؟
روزبه آقاجری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۶ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ده کتاب درباره ی انقلاب روسیه
گاردین-طارق علی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۶ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    محمدتقی برومند (ب. کیوان)

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته(۲)
سرگیو پرز
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۶ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
متن کامل مباحثه قلمی نانسی فریزر و جوانا برنر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نظریه‌ی مارکسیستی ارزش و سه برهان آن
شبگیر حسنی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تریلیونرهای خیّر!
غلامحسین دوانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
۱۰. بسترهای شکل بندیِ نپ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶