دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 
    مهدی فتاپور

انقلاب، اصلاحات
برداشت از راههای گذار قبل از انقلاب و امروز

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۶ (۱۶ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

وارثان گرامشی
پری اندرسون، ترجمه‌ی فروزان افشار
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹۶ (۱۵ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ترکیه بعد از همه پرسی تغییر قانون اساسی
هفته نامه ی آلمانی اشپیگل
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۶ (۱۴ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اینترنت و سرمایه‌داری انحصاری
دنیل آوِرباخ و بِرِت کلارک، ترجمه: علیرضا خزایی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣۹۶ (۱۱ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مارکس و نقد خرد در مدرنیته (بخش اول)
شناخت و نقد
سرگیو پِرِز - برگردان: م. ت. برومند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۶ (۹ آوريل ۲۰۱۷)

    گودرز اقتداری

لنین چگونه می اندیشید؟
طاریق علی* – نیویورک تایمز ۳ آوریل ۲۰۱۷
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹۶ (٨ آوريل ۲۰۱۷)

    سعید رهنما

انقلاب ۱۹۱۸ آلمان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۶ (۷ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

چپ و بحث سوریه
اسعد ابوخلیل، ترجمه ی هومن کاسبی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۶ (۷ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ارزش: جوهر، شکل، مقدار
کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۶ (۴ آوريل ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

پرداختن به غیرممکن
سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۷: اسلاوی ژیژک
(قسمت دوم و پایانی)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۶ (۴ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ترامپیسم، بحران ساختاری سرمایه‌داری و جهان در دوره‌ی گذار
ناصر پیشرو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣۹۶ (۲ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پایان حزب سیاسی
لوموند دیپلماتیک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣۹۶ (۲ آوريل ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

پرداختن به غیرممکن
سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۷: اسلاوی ژیژک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۶ (۱ آوريل ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نفرین نفت در سرزمین کردها
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷)

    اخبار روز

میراث پزشکی فیدل
سیاوش ایمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ فروردين ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶