دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    قهرمان قنبری

اعمال سلطه ی نظام
نقش ایدئولوژیک فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌ وجود دارد‌؟
نایل داویدسون، ترجمه‌ی حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۵ (۱۷ فوريه ۲۰۱۷)

    نادر تیف

کمون های خودگردان در سوریه جنگ زده
لیلا الشامی - نشریه آنارشیستی Fifth Estate
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۵ (۱۷ فوريه ۲۰۱۷)

    شهریار گلوانی

چگونه ترامپ ثروتمند شد
ساموئل اشتاین
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۵ (۱۶ فوريه ۲۰۱۷)

    محمد قراگوزلو

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
۱۰. از پادگان جمشیدیه تا مستمری بگیری!!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۵ (۱۲ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سوبژکتیویته‌های نوین در دل سرمایه
گزارش نظر سخنرانان کنفرانس کمونیسم در ایتالیا- رم
ساسان صدقی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱۱ فوريه ۲۰۱۷)

    پروین اشرفی

تصمیم ترامپ به خروج از TPP
به منظور حمایت از فرقه ای از ابرثروتمندان

وی جی پراشاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۵ (۱۰ فوريه ۲۰۱۷)

    پرویز دستمالچی

انقلاب
تاملی بر محتوا و شکل، ۱
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

در شکستگی‌های آینه؛ جستاری درباب پیوندهای سینمای فارسی و تحولات اجتماعی پیش از انقلاب
مهدی ملک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۵ (٨ فوريه ۲۰۱۷)

    کوشیار پارسی

ترامپ هم مثل ِ همه‌ی پادشاهان عوضی از تخت به زیر کشیده خواهد شد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۵ (٨ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ایدئولوژیِ «اول، آمریکا»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۵ (۶ فوريه ۲۰۱۷)

    قباد بخشی

به کره زمین خوش آمدید، اروپائیان محترم!
روزنامه ی آلمانی «تاکس سایتونگ»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۵ (۶ فوريه ۲۰۱۷)

    ناصر زرافشان

برکسیت و ترکیدن اتحادیه اروپا
سمیر امین
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۵ (۵ فوريه ۲۰۱۷)

    سعید رهنما

انقلاب‌های روسیه
درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم (۲)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوريه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

درس‌گفتارهای مجلد دوم سرمایه
حسن مرتضوی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۵ (۱ فوريه ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶