گفتگوی تلفنی ترامپ و خامنه ای - ع. م

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.