بدون شرح


نیلوفر شیدمهر


• یک آسمان صاف
خورشیدی بزرگ و درخشان
یک خانه با دودکشی روشن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۹


 
یک آسمان صاف
خورشیدی بزرگ و درخشان
یک خانه با دودکشی روشن

در باز و پنجره‌ها رنگی
یک جاده هر طرفش سبزه
پر از گل و پرنده و پروانه

یک خانواده خوشبخت
دست در دست هم همه خندان
سیل می‌برد نقاشی کودک را

از میز مدرسه‌ای‌‌ ویران
تا یک شهر
گرفتارِ لای و لجن.


/
نیلوفر شیدمهر
۱۰ آوریل ۲۰۱۹