کنفرانس زنان ایران – چهل سال پس از انقلاب اسلامی موانع، چالش ها، دستاوردها و چشم انداز آینده


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۹


زنان ایران – چهل سال پس از انقلاب اسلامی
موانع، چالش ها، دستاوردها و چشم انداز آینده

Committee Room 4
(Cromwell Green entrance)
Houses of Parliament

چهارشنبه ۱۳ ماه مارچ ۲۰۱۹ - ساعت ۱۸ – ۲۰

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران (ایکاوی) و کیهان لایف با افتخار میزبان این میزگرد است

روحی شفیعی
تاریخچه کوتاهی از آغاز مبارزات

تینا قاضی مراد
فرزند انقلاب: قصه گذشته و خواست های آینده

طاهره دانش
زنان، خلاقیت و ایران نوین

نازنین انصاری
موج جدید فعالیت زنان

رویا کاشفی
غلبه بر موانع؟ راه حلهای خلاق

پرسش و پاسخ
رئیس جلسه:‌ لیدی جنی تانگ
ورودیه آزاد - بدلیل محدودیت جا لطفا علاقه به حضور خود را از طریق آدرس ایمیل را اعلام کنید.

icavi1@outlook.com

لطفا برای ورود به ساختمان پارلمان زمان کافی برای بازرسی اختصاص دهید