تظاهرات بازنشستگان فولاد در اصفهاناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ -  ۶ مارس ۲۰۱۹
روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ صدها نفر از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان از جمله پایین بودن حقوق بازنشستگان، به سمت استانداری در این شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که حکومت نیروهای سرکوبگر خود و ماشین های ضدشورش را به سمت تظاهرکنندگان فرستاده است.
تظاهرکنندگان شعار می دادند:
حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون
فریاد فریاد از این همه بیداد
همشهری با غیرت حمایت حمایت
دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاست
اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز؛ حقوق بازنشسته زیر عباست امروز