برلین - سخنرانی هایده درآگاهی به مناسبت روز جهانی زناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ -  ۴ مارس ۲۰۱۹