از امروز، آغاز تحصن سه روزه ی سراسری فرهنگیان


• معلمان و فرهنگیان کشور از روز یکشنبه ۱۲ اسفند؛ تحصن سه روزه ی خود را در اعتراض به بازداشت معلمان زندانی، برای نظام آموزشی رایگان و دیگر خواست های صنفی و رفاهی خود آغاز می کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ -  ۲ مارس ۲۰۱۹