به استقبال هشت مارس، روزهمبستگی جهانی زن؛ چای – گپ و گفت در پاتوق کتاب اندیشهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۷ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۹


پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد)
با همکاری اتحادیه آموزشی سندیکاهای سوئد (آ- ب- اف) برگزار می کنند

به استقبال هشت مارس، روز همبستگی جهانی زن
چای – گپ و گفت - سیاست
جمعه ۱ مارس ۲۰۱۹ ساعت ۶ بعدازظهر

http://www.andishe.nu

میزگرد زنان با شرکت فعالان زن:
سمیرا معتضدی روزنامه نگار - عالم جوادی فعال سیاسی - نیکی میرزایی شاعر و فعال سیاسی
چهار دهه کشاکش زنان ایران با حاکمیت اسلامی
در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه
   
میزگرد زنان با عنوان: چهار دهه کشاکش زنان ایران با حاکمیت اسلامی
ازانقلاب ۵۷ تا به امروز
زمان: جمعه اول مارس ۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب
مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه
تلفن: 0736778815
gbgandishe@yahoo.com
http://www.andishe.nu

ورود برای همه آزاد است
مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!