زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۲ - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : سیامک

عنوان : «افشا شدن طرح جنایتکارانه ترور علیه رهبری حزب حکمتیست»
سلام آقای فرزاد. نظر شما درباره اطلاعیه جدید رفقای قدیمتان با عنوان «افشا شدن طرح جنایتکارانه ترور علیه رهبری حزب حکمتیست» چیست؟ موضوع اتهام ترور به عبدالله مهتدی و کعبی آنقدر مهم است که باید همه کارها را تعطیل کرد و به آن پرداخت. عده‌ای که در همین سایت اخبار روز مطلب می‌نویسند با این آقایان نشست و برخاست دارند. نظر شما به عنوان کومه‌له‌ای قدیمی مهم است.
٨۷۷۵۷ - تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷       

    از : هموطن

عنوان : چه می گوئید
این قسمت نیز مثل قسمت اول رجوع به صد سال تنهائی است که هیچ ندارد.
٨۷۷۵۶ - تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷