زمان - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : اسماعیل خویی

عنوان : آفرین
مهدی جان فلاحتی:
درود بر تو. باز هم از این گونه شعرها بسرای! نفس ات گرم باد!
درود بر تو

اسماعیل
٨۷۰۷٣ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷