اعتراض به ربودن هاشم خواستار


• شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران دستگیری آقای خواستار را محکوم و تاکید کرده است معلمان این همه توهین و تعرض را بدون پاسخ نخواهد گذاشت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۷ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱٨


روز اول آبان در یک عمل غیرانسانی و غیرقانونی آقای هاشم خواستار بازنشسته محبوبِ معلمان و مردم ایران ربوده شد و در کمال ناباوری وی را در بخش روانی بیمارستان ابن سینا مشهد بصورت اجباری بستری کردند تا نشان دهند عقلانیت و درایت نزد مسببین این عمل در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جایی ندارد. اما اینبار رسوایی به قدری بود که تاکنون نه دادستانی و نه ضابطان قضایی هیچ یک مسئولیت این گستاخی را بر عهده نگرفته اند.

هاشم خواستار یک فعال صنفی و مدنی است که شهرت جهانی دارد او پیش از این بخاطر فعالیت های صنفی دو سال را در زندان گذرانده است بارها تهدید و احضار شده اما هرگز از مقاومت دست نکشیده است. حال عده ای گمان می کنند با اتهام بیمار روانی می توانند وی و فعالان صنفی را از دور فعالیت و اثرگذاری خارج کنند. اما اتهام زنندگان به حدی رسوا و اتهام به اندازه ای نخ نماست که نه تنها مردم و معلمان ذره ای برای آن ارزش قایل نیستند بلکه بر محبوبیت خواستار افزوده خواهد شد. تا به امروز نیز همواره واکنش مردم و معلمان به این دست اتهامات، اعتراض و بیزاری جستن از اتهام زنندگان بوده است. ای کاش کسانی که ماشین رعب و وحشت و اتهام زنی به راه انداخته اند از تاریخ عبرت می گرفتند و می دانستند روزی باید در دادگاه عدالتِ تاریخ پاسخگو باشند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به ربودن غیرقانونی آقای خواستار نسبت به سلامت جسم و روان آقای خواستار هشدار می دهد هاشم خواستار پیش از بازداشت به قدری از سلامت جسم و روان برخوردار بود که در سن بازنشستگی کشاورزی می کرد و در حال تالیف کتاب خاطرات خویش بود.

از نظر ما افرادی باید تحت درمان روانپزشکی قرار بگیرند که فضای فعالیت صنفی را امنیتی می کنند کسانی که چشم بر دزدی ها و اختلاس ها می بندند اما معلمان منتقد را حبس می کنند. کسانی که به تجمع مسالمت آمیز معلمان حمله می کنند و کتف و سر معلمان را می شکنند و آنها را بر زمین می کشند.

شورای هماهنگی دستگیری آقای خواستار را در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت بین معلمان ارزیابی می کند و اعلام می کند اگر پرونده سازی، اتهام زنی، احضار و حبس معلمان در سراسر ایران متوقف نگردد معلمان این همه توهین و تعرض را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند و محاکمه مسئولانی هستیم که با بی تدبیری و بی کفایتی فقر و فساد را بر جامعه تحمیل می کنند و به منزلت فرهنگیان توهین می کنند.

شورای هماهنگی از فعالان صنفی و معلمان می خواهد مرعوب این فضاسازی و اتهام زنی نشوند صفوف متحد خود را مستحکم شکل دهند و در راستای تحقق مطالبات صنفی و آموزشی متحدانه تر از گذشته با درایت و هوشیاری مطالبات محقق نشده را پیگیری نمایند ما نیک می دانیم که قدرت ما در اتحاد ماست و همه معلمان را به اتحاد در عمل فرا می خوانیم.


شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۷ آبان ماه ۱۳۹۷