در محاق شب وحشی


• یادمان سی امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، سخنرانان: رضا کاویانی، عفت ماهباز، فرهاد فرجاد - برگزار کننده: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در برلین، شنبه ۳۱ شهریور ۹۷ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱٨