احضار مجدد و اتهامات واهی به خلیل کریمی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ تير ۱٣۹۷ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱٨


اتحادیه آزاد کارگران ایران: در روز ۱۱ تیر ۹۷ از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ابلاغیه ای به خلیل کریمی داده شد تا ظرف ۵ روز جهت دفاع از اتهامات انتسابی در بازپرسی حاضر شود

امروز صبح پنج شنبه ۱۴ تیر ماه خلیل کریمی کارگر ساختمانی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه حاضر شد و تمام عیار از اتهامات انتسابی: تبلیغ علیه نظام، شرکت در روز جهانی کارگر، شرکت در جشن سال نو و حمایت از خانواده رامین حسین پناهی به دفاع برخاست .

خلیل کریمی در دفاعیات خود متذکر شد: این را حق خود و هر کارگری می داند که عضو تشکل مستقل کارگری باشد، در مراسم روز جهانی کارگر و هر مراسم شادی شرکت نماید و مبارزه برای لغو مجازات اعدام و بطور اخص مبارزه برای لغو اعدام فعال سیاسی رامین حسین پناهی را جزئ بدیهی ترین حقوق شهروندی خود و تمام مردم ایران می داند و رفتن و دیدن و حمایت از خانواده آنان را وظیفه انسانی خود می داند و از این رو هیچ کدام از اتهامات وارده به وی موضوعیت ندارد و خلاف حقوق انسانی است.

لازم به ذکر است دستگاههای قضائیه و قهریه در شرایطی برای فعالین کارگری و اجتماعی پرونده سازی می کنند و آنها را تحت فشار، سرکوب، احضار و بازجویی قرار می دهند که فریاد مردم معترض برای مطالبات « آب» و « نان» گوش فلک را کر کرده است و مصیبت های « گرانی» و « تورم» جان شان را به لب رسانده است.

امروز خلیل کریمی کارگر ساختمانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران اگر چه با قید وثیقه ده میلیونی آزاد شد اما با دفاع جانانه و تمام قد از حقوق خود ، کارگران و کل جامعه در برابر اتهامات انتسابی دادگاه نشان داد که دیگر زمان سرکوب و فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی به سر آمده است و جامعه تا زمانی که به مطالبات انباشته خود دست نیابد آرام نخواهد نشست.