اکسیون اعتراضی در شهر کلن


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣۹۷ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱٨


اکسیون اعتراضی در شهر کلن
در دفاع و همبستگی با اعتراضات بر حق کارگران و مردم آزادیخواه ایران،
جهت یاد و خاطره قربانیان چهار ده در طول عمر ننگین جمهوری اسلامی.
علیه صدور احکام اعدام

مکان: köln Bahnhof- Vorplatz

زمان: روز شنبه 7.7.18
ساعت 17- 19.00h

تشکیلات حزب کمونیست ایران در کلن از همه انسانهاای آزاده و برابرطلب دعوت میکند   در این اکسیون اعتراضی شرکت کنند.