کلن - سخنرانی درباره ی دولت ملی آینده در ایران - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : علی خوی

عنوان : تورکها اجازه ندهند جبهه ملی از انها سوءاستفاده بکند
اقای حسن شریعمتداری لطفا اینقدر خودتان را اسیر جبهه ملی نکنید
جبهه ملی فقط می تواند در مورد دولت فارسها اظهار نظر کند .
٨۴٨۷۷ - تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۷