موسیقی من و همسایه ام


بهمن پارسا


• به جادهّ یی مسطح می ماند این موسیقی،
در کویری بی انتها!
به کدام معیار باید شُمُرد فاصله را؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨


 به جادهّ یی مسطح می ماند این موسیقی،
در کویری بی انتها!
به کدام معیار باید شُمُرد فاصله را؟
از اینک تا پایان
از اینجا تا خطّه های دور دست ِ
باورهای تناور خیال !
دَم است و بازدَم
و ملامتی که هردو نیمکره را در می نَوَردَد.
همسایه ام امّا هم اینک دارد
به صدای ضربه های سرنوشت گوش میکند.
چهار نُت ِ کوچکِ عالم گیر!


۱۷مارس ۲۰۱٨ مریلند