جنگل و نهنگ


نیلوفر شیدمهر


• جنگل مرا
خوانده و می‌خواند:
غرق غرق غرق شو ای غریب ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨


 
جنگل مرا
خوانده و می‌خواند:
غرق غرق غرق شو ای غریب
چون آسمان
در شاخسار مواجم
غرق شو چون آفتاب
در سایه‌سار تنم
خاک خاک خاک
خاک شو و غرق
در بطن ریشه‌گانم.

غرق غرق غرق
غرق شو و باز
دوباره که برآیی
از عمق من
برای نفسی تازه
ای نهنگ غریب
خود را خواهی یافت
رها
برگی سبز
در جمعِ پرخروشِ درختانم.

/
نیلوفر شیدمهر
Website: http://nilofarshidmehr.com