طبابت


بهمن پارسا


• وقتی به جُرم ِ سادگی دوران عِقابَت می کند
آیینه هم بی گفت و گو ، فورا جوابت می کند

غرق ِ شگفتی می شوی، "آیا چه کردم من مگر؟!"
با پاسخ ِ بیهوده یی بد تر عذابت می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲ می ۲۰۱٨


 وقتی به جُرم ِ سادگی دوران عِقابَت می کند
آیینه هم بی گفت و گو ، فورا جوابت می کند
غرق ِ شگفتی می شوی، "آیا چه کردم من مگر؟!"
با پاسخ ِ بیهوده یی بد تر عذابت می کند
آنجا که گُنگ است آینه هرگز نمی فهمی از آن
دعوت به دیدار ِ تورا، رَد یا اِجابت می کند
بطری عرَق یک استکان، ماست و خیار و آبجو
هرکس در احوال خودش، نوعی طبابت می کند
یک استکان از آن عرق، لیوانی از آن آبجو
پالوده از آلودگی، انسان ِ نابَت می کند
شب را بِبَر سوی ِ سحر، پنهان زِ چشمانِ حسود
شبهای ِ مستی بی گُمان در پیچ و تابَت می کند
از رنج بیداری مگو ، تدبیر بی خوابی مکن
وقتی رسید اسب کَهَر راهی به خوابت می کند.

۲٨مارس ۲۰۱٨ مریلند