هفتاد و دو روز گذشت؛ تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در بیمارستان - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : طارانی

عنوان : گلرخ پذیرفت که سرم دریافت کند
یک خبر خوش برای همه ما -به امید آزادی گلرخ نازنین و همه آزادگان در بند
تشکر از همه شما عزیزان که نامه رو امضا کردین .
گلرخ ایرائی در پاسخ به درخواست یکهزار تن از فعالین مدنی، پذیرفت که سرم دریافت کند.
٨۴۵۴۰ - تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹۷