"مرکز همکاری احزاب کردستان ایران" ابزار و نه هدف! - اردلان فرجی

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : شاد باش به (مرکز همکاری احزاب کردستان ایران )!
با امید سر مشق شدن این عمل خجسته برای خلق های دیگر وطنمان.
٨٣۶۰۲ - تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۶