جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران - میزگرد سیاسی و بحث آزاد


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱٨


فراخوان:
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

میزگرد سیاسی و بحث آزاد

یک‌شنبه 18 فوریه 2018 ـ از ساعت20:00 تا 23:00
درتالارمجازی پالتالک

موضوع:
خیزش و اعتراضات اخیر در ایران و نقش اپوزیسیون

- آغازگران بحث -
ملیحه فرهنگ - سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کاوه آهنگری - حزب دمکرات کردستان ایران
مهران مصطفوی - همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران
احسان دهکردی - شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

گرداننده: سوسن بنیانی

آدرس تالار مجازی
Paltalk
1- Asia and pacific
2- Iran
3-Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران