اروپا


ژیلا مساعد


• اروپا زنی فقیر است
که با پیراهن گل دار
کنار خیابان گدایی می کند

اروپا مردیست با شکمی باد کرده
که در ایستگاه های قطار
گدای یک تکه نان است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱٨


 

اروپا زنی فقیر است

که با پیراهن گل دار

کنار خیابان گدایی می کند


اروپا مردیست با شکمی باد کرده

که در ایستگاه های قطار

گدای یک تکه نان است


اروپا به دور خویش می چرخد

و شهر های پر ازدحام اش

به فراموشی دچارند


اروپا یادش رفته مرده ها را نام گذاری کند

و در گورستان ها را

به روی نژاد پرستان گشوده است


اروپا نسیان دارد

و یادش نمی اید

ان همه ویرانی را


اروپا تا دل اش می خواهد

سفر میکند

می خرد

می نوشد

می خورد

حتا زباله ها را می بلعد

اما برای اندوه انکار شده اش

باید صف بکشد

تا داروی ضد اضطراب بگیرد


اروپا از ترس

و در جست و جوی صلح

بهترین سلاح جنگی را می سازد

و در خیابان ها شعار ضد جنگ می دهد


اروپا مدت هاست که می داند

در پس شادی ها یش

صدای گریه ی جنگ زده گان

پژواک دردناکی دارد


ارپا می دود به سوی فراموشی

و گوش هایش را گرفته است.