نمی شود ز گذشتِ زمان فرار کنیم - سعید یوسف

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.