فراخوان به شرکت در تظاهرات اعلام‌شده در روز شنبه در فرانکفورت


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ دی ۱٣۹۶ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱٨


هم‌میهنان آزاده!

اسکیف، «کمیته همبستگی برای ایران، قرانکقورت» همه آزادی‌خواهانِ پشتیبان جنبش قهرمانانه مردم ایران را فرا می‌خواند تا در تظاهراتی که برای ساعت ١۵ روز شنبه ١٣ ژانویه ٢٠١٨ در میدان رومر شهر فرانکفورت اعلام شده است، شرکت نمایند و متحدانه صدای حق‌طلبانه مردم ایران را برای رهایی از فقز و ستم، آزادسازی فرزندان دلیر دربند و کسب حقوق مدنی و شهروندی به گوش جهانیان برسانند

این کمیته همچنین شما را برای شرکت در برنامه‌ای که در همین روز در ساعت ١٩ با حضور آقای علی صدرزاده، تحلبلگر مسائل ایران و خاورمیانه در محل

Saalbau Gallus
Frankenalle 111
60326 Frankfurt am Main
Seminarraum 2

برگزار می‌گردد، دعوت می‌کند.
در این برنامه که با مجریگری آقای سعید حسینی برگزار می‌شود، ویژگی‌های جنبش عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه امروز مردم ایران و موقعیت کنونی و احتمالات آینده‌ی آن بررسی می‌گردند و پتانسیل‌های واقعی و راهکارهای مترقیانه آن برای تداوم و گسترش در آینده موردبررسی قرار می‌گیرند.

کمیته همبستگی برای ایران، فرانکفورت
SKIF – Solidaritätskomitee für Iran, Frankfurt