دیکتاتورها


محمود فلکی


• در همسایگی‌ ِ همه‌ی سایه‌ها
از اتاق ِ من و تو آفتاب می‌بلعند
برای رویا گور می‌کنند
و پُر می‌کنند از شن
نامی را که بوی نان تازه می‌دهد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ دی ۱٣۹۶ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱٨


 در همسایگی‌ ِ همه‌ی سایه‌ها
از اتاق ِ من و تو آفتاب می‌بلعند
برای رویا گور می‌کنند
و پُر می‌کنند از شن
نامی را که بوی نان تازه می‌دهد.

از غم
قامتی می‌سازند
برای کوتوله‌های فهم
و از ترس
جامهیی میبافند
برای پوشاندنِ زخم.

با دست‌های خون‌آشنا
حرکتِ هوا را
یک ساعت به تأخیر می‌اندازند
زمین را
یک ثانیه پشت تاریکی هُل می‌دهند
و در واژه‌یی که از درخت بالا برود
یا سراغِ تابستان را از پستان بگیرد
قیچی می‌کارند
به سوی اسب‌هایی که خیال می کنند بال دارند
شلیک می‌کنند
بر برهنگی ِ تنی که تن ِ برهنه را می‌جوید
تاریکی می‌پاشند
و از همه‌ی صداها
تنها صدای "خیابان" به کابوس‌شان راه می‌یابد.

محمود فلکی