پکیچ خاموش یا هیولای خفته؟
سیمین کاظمی


• وقت آن رسیده است که به دختربچه ها اجازه داده شود که به جای عروسک گاهی آچار به دست بگیرند. هم از بار تبعیض جنسیتی کاسته می شود و هم به کار آینده شان می آید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ آبان ۱٣۹۶ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷